Priemyselné správy

Veci, ktoré je potrebné zvážiť pred použitím masky N95

2022-02-21
1.(Respirátor n95)Pred nasadením masky si umyte ruky alebo sa počas nosenia masky nedotýkajte vnútornej strany masky, aby ste znížili možnosť kontaminácie masky.

2.(Respirátor n95)Rozlišujte vnútornú a vonkajšiu stranu, hornú a dolnú časť masky.

3.(Respirátor n95)Masku nestláčajte rukou. Maska N95 dokáže izolovať vírus iba na povrchu masky. Ak masku stlačíte rukou, vírus presiakne cez masku kvapôčkami, čo ľahko spôsobí infekciu vírusom.

4. (respirátor N95) Pokúste sa umiestniť masku blízko tváre. Jednoduchá testovacia metóda je: po nasadení masky prudko vydýchnite a vzduch nemôže unikať z okraja masky.

5. Ochranná maska ​​musí byť v blízkosti tváre používateľa. Používateľ si musí zoškrabať fúzy, aby sa zabezpečilo, že maska ​​tesne prilieha k tvári. Fúzy a čokoľvek vyplnené medzi tesnením masky a tvárou spôsobia, že maska ​​bude pretekať.

6. Po úprave polohy masky podľa tvaru vašej tváre zatlačte ukazovákom oboch rúk na nosovú sponu pozdĺž horného okraja masky, aby bola čo najbližšie k vašej tvári (respirátor N95).