Priemyselné správy

Predstavenie respirátora N95

2022-02-12
Medzi ďalšie úrovne certifikovaných respirátorov NIOSH proti časticiam patria: N95, n99, N100, R95, R99, R100, p95, p99 a P100, celkovo 9 druhov. Tieto úrovne ochrany môžu pokryť rozsah ochrany N95.

(Respirátor n95)"N" znamená, že nie je odolný voči oleju, vhodný pre neolejové častice.

(Respirátor n95)"R" znamená odolný voči oleju, ktorý je vhodný pre olejové alebo nemastné častice. Ak sa používa na ochranu olejových častíc, doba prevádzky nesmie presiahnuť 8 hodín.

(Respirátor n95)"P" znamená odolný voči olejom, vhodný pre olejové alebo nemastné častice. Ak sa použije na olejové častice, musí sa servisný čas riadiť odporúčaniami výrobcu.

„95“, „99“ a „100“ označujú úroveň účinnosti filtrácie pri testovaní s časticami s veľkosťou 0,3 mikrónu. "95" znamená, že účinnosť filtrácie je viac ako 95%, "99" znamená, že účinnosť filtrácie je viac ako 99% a "100" znamená, že účinnosť filtrácie je viac ako 99,97%.