Novinky spoločnosti

Súvisiaci technický obsah masky na dýchanie Kn95

2023-11-30

Respirátorová maska ​​Kn95je čínska štandardná maska. Je to u nás typ masky s účinnosťou filtrovania častíc. Respirátorová maska ​​Kn95 a maska ​​N95 sú v skutočnosti rovnaké z hľadiska účinnosti filtrácie častíc.Z hľadiska rozsahu aplikácie sa táto norma vzťahuje na bežné samonasávacie prostriedky na ochranu dýchacích ciest s filtrom na ochranu rôznych častíc, zvyčajne ako sú masky. Iné špeciálne prostredia (ako hypoxické prostredie, podvodná prevádzka atď.) nie sú použiteľné.


Z hľadiska definície tuhých častíc táto norma definuje rôzne formy tuhých častíc vrátane prachu, dymu, hmly a mikroorganizmov, ale nedefinuje veľkosť tuhých častíc.


Z hľadiska úrovne filtračnej vložky ju možno rozdeliť na KN pre filtráciu neolejových častíc a KP pre filtráciu olejových a neolejových častíc, a to je značka a N, R/P uvedené v CFR 42-84-1995 výkladová príručka podobná.