Priemyselné správy

Rozdiel medzi schvaľovacím číslom a implementačnými normami lekárskych masiek a nelekárskych jednorazových masiek

2022-09-27

Lekárske masky patria do druhej kategórie zdravotníckych zariadení, pričomcivilné masky, čo sú masky, ktoré nie sú označené slovom „zdravotné“, nie sú. Na výrobcov to bude mať veľa požiadaviek, minimálne musia mať licenciu a osvedčenie o registrácii na výrobu zdravotníckych pomôcok. Okrem toho výrobalekárske maskymá tiež požiadavky na výrobné prostredie. Vo všeobecnosti musí byť vyrobený v dielni na úrovni 100 000 a musí mať schopnosť identifikovať mikroorganizmy. Takže slovo lekárske na maske nie je niečo, čo chcete pridať, môžete ho pridať, ak chcete~