Priemyselné správy

Čistenie a dezinfekcia masky

2020-08-03

Lekárska štandardná ochranamaskaaaaaaaaas nemožno vyčistiť. Striekanie dezinfekčných prostriedkov, vrátane lekárskeho liehu, zníži účinnosť ochrany. Preto nie je vhodné používať na dezinfekciu alkohol v sprejimaskaaaaaaaaas, nepoužívať na dezinfekciu ohrev a iné metódy; bavlnamaskaaaaaaaaas možno čistiť a dezinfikovať, a iné nelekárskemaskaaaaaaaaas sa manipuluje podľa návodu.

mask

Odborníci naznačujú, že či už idete do nemocnice alebo navštívite pacienta, všetkomaskaaaaaaaaaPrípravky používané v zdravotníckych zariadeniach by sa mali vhadzovať priamo do vreca na lekársky odpad. Ako medicínsky odpad, tietomaskaaaaaaaaas budú centrálne likvidované odbornými liečebnými ústavmi. Ľuďom, ktorí sú podozriví z infekčných chorôb, by mali odovzdať použitémaskaaaaaaaaas príslušným personálom na spracovanie ako medicínsky odpad počas lekárskeho ošetrenia alebo vyšetrovania a likvidácie. Pre bežných ľudí, pretože riziko je nízke, používanémaskaaaaaaaaas možno hodiť priamo do odpadkového koša. Po manipulácii smaskaaaaaaaaa, nezabudnite si dôkladne umyť ruky.

Predchádzajúce:

Ako správne nosiť masku?

Ďalšie:

Ako zmeniť masku?